การรณรงค์และเผยแพร่ความรู้

การรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม
( Breast Cancer Awareness Campaign )

 

“มะเร็งเต้านม พบเร็วมีโอกาสรักษาหาย”
Early Detection May Save Your Life
 

เป็นโครงการที่ นายแพทย์ กฤษณ์ จาฏามระ หัวหน้าศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ และคุณหญิงฟิโนล่า จาฏามระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ได้จัดการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม แก่ผู้หญิงไทย เพื่อต้องการเผยแพร่ถึงสาธารณชนว่า “ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม” ซึ่งเป็นการเริ่มรณรงค์ครั้งแรกในประเทศไทยและดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยการรณรงค์นี้จะสื่อสารด้วยภาพถ่ายของฑูตกิติมศักดิ์ ที่มาจากกลุ่มต่างๆ ทุกระดับในสังคม ที่เสียสละเวลามาร่วมโครงการโดยสมัครใจ แต่ละภาพจะมีข้อความแตกต่างกันไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม