เช็ค / บัญชีธนาคาร
  • บริจาคด้วยเช็ค
    (ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY)
    สั่งจ่าย “มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ” ส่งมาที่สำนักงานของมูลนิธิฯ
  • บริจาคผ่านธนาคาร โดยการฝากเงินหรือโอนเงิน
    เข้าบัญชีชื่อ : “มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ”
ธนาคารไทยพาณิชย์, สาขาสภากาชาดไทย,
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-492405-0
ธนาคารธนชาต, สาขาจามจุรีสแควร์,
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 098-6-04465-1
ธนาคารกรุงเทพ, สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 913-7-01266-3
ธนาคารกสิกรไทย, สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 623-2-05989-1
ธนาคารกรุงไทย, สาขาอาคารซิลลิคเฮ้าส์,
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 968-0-07807-8
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษาไทย
กรุณากรอกแบบฟอร์มและส่งมาทาง
โทรสาร 02-214-6047
อีเมล : info@qscbcfoundation.org
บริจาคออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต
รายละเอียดการบริจาคเงิน
โปรดกรอกข้อมูลของท่านด้านล่าง