13. หมอนรองคอ Miss Pink Park
330 บาท
14. ตุ๊กตา Miss Pink Park
330 บาท
15. หมอนซุกมือ Miss Pink Park
380 บาท