ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อต้นไม้ เพื่อเติมเต็มพื้นที่สีเขียวในโซนศาสนา
20 Jun 2017

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อต้นไม้
เพื่อเติมเต็มพื้นที่สีเขียวในโซนศาสนา เสริมสร้างกำลังใจ ให้แก่
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ โครงการบ้านพิงพัก

ชื่อบัญชี “มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (เพื่อบ้านพิงพัก)”
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 405-523753-3

บริจาคได้ตั้งแต่ วันนี้ - ส.ค. 2560
*ส่งใบ Payin Slip พร้อมชื่อ-ที่อยู่ เพื่อขอรับใบเสร็จได้ที่ อีเมล info@qscbcfoundation.org หรือโทรสาร. 02 696 8634