ดาโต๊ะ นาซิเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการบ้านพิงพัก
23 May 2017

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
ท่านดาโต๊ะ นาซิระห์ ฮุสเซน เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย 
ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโครงการบ้านพิงพัก ของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแก่ผู้ยากไร้ โดยไม่แสวงหาผลกำไร
โดยมีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยม พบปะพูดคุยกับผู้นำทางศาสนาอิสลาม(โต๊ะอิหม่าม) และสตรีในชุมชน ณ โรงเรียนลำเจดีย์