มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
8/7 ชั้น 2 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บ้านพิงพัก
47/16 หมู่ที่ 5 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530